Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft Bistro Medard een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Bistro Medard beschikt over volgende machtigingen:

  • Nihil

Bistro Medard beschikt over volgende protocollen:

  • Nihil